Sự kiện trao Quyết định chức năng nhiệm vụ cho các phòng, đội, tổ thuộc tập đoàn IDI

Thực hiện Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2017 của Tập đoàn IDI,  ngày 17/08/2017, Văn phòng tập đoàn IDI đã tổ chức sự kiện trao Quyết định chức năng nhiệm vụ và Kế hoạch công tác 4 tháng cuối năm 2017 cho các phòng, đội, tổ thuộc Tập đoàn.

Tham gia sự kiện lần này, có mặt đông đủ Ban Lãnh đạo Tập đoàn IDI cùng các trưởng phòng, đội trưởng, tổ trưởng và toàn thể người lao động làm việc tại Tập Đoàn.

Mở đầu sự kiện, ông Lê Văn Phong – Chánh văn phòng công bố lần lượt các quyết định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đội, tổ thuộc Tập đoàn IDI. Đây là lần đầu tiên mỗi đơn vị thuộc Tập đoàn có bản chức năng, nhiệm vụ theo cấu trúc bộ máy và nhân sự được Chủ tịch Tập đoàn quyết định tại văn bản số     /QĐ-IDI ngày  tháng 7 năm 2017.

Tiếp đó, Chủ tịch Tập đoàn ông Nguyễn Công Điểm đã có đôi lời phát biểu và trao Quyết định chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác 4 tháng cuối năm 2017 cho các phòng, đội, tổ. Trong bài phát biểu của mình, ông Nguyễn Công Điểm cho biết: Việc thực hiện quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng, đội, tổ thuộc Tập đoàn là bước tiến quan trọng nhằm minh bạch, phạm vi hoạt động, nâng cao năng lực điều hành người đứng đầu các bộ phận, tao cơ chế cho người lao động phát huy tối đa năng lực của mình. Đồng thời, qua đó để điều chỉnh vị trí việc làm, “đúng người đúng việc”, nâng cao mức thu nhập tương xứng với những thành quả, đóng góp đạt được của mỗi người lao động. Toàn thể người lao động làm việc tại Tập Đoàn ai cũng vui mừng, hào hứng với quyết định mới về chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình.

Cuối sự kiện, mọi người cùng chia vui, tham dự Cocktail Buffer, chúc cho Tập đoàn IDI ngày càng phát triển bền vững.

Dưới đây là một vài hình ảnh trong sự kiện nêu trên: