Tập đoàn IDI - Lăng nghe, chia sẻ, đồng lòng phát triển

About Us

IDJ Group, formerly known as JSC International Infrastructure Indochina. Experiencing long way, after nearly 20 years of operation and development, IDI Group currently operates in five key areas: maritime, energy, transport, construction and beverages, restaurant with 12 subsidiaries rim. Each business area, each member company is an important link, operating independently of each relationship and co nearline target recipients in the near future, IDI Group will become conglomerate row Vietnam first, reaching the international level.

View Detail

Featured Image

IDI Group - Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại, ở bất cứ lĩnh vực nào IDI Group cũng chứng tỏ vai trò tiên phong, dẫn dắt sự thay đổi xu hướng tiêu dùng. IDI Group đã làm nên những điều kỳ diệu để tôn vinh thương hiệu Việt và tự hào là một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam.