Thành viên IDI

Hiện nay, Tập đoàn IDI gồm có 12 công ty thành viên hoạt động trên 5 lĩnh vực chính. Các công ty thành viên bao gồm:

1. Hàng hải, đóng tàu

Công ty TNHH Thiết bị Hàng Hải và Động cơ Đông Dương

Trụ sở : Số 8C, Ngõ 47 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại/ Fax: 

Website:

Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Hàng hải Toàn Cầu

Trụ sở : 

Điện thoại/ Fax: 

Website:

Công ty Cổ phần Du thuyền Hoàng Gia Toàn Cầu

Trụ sở : 

Điện thoại/ Fax: 

Website: