Tin ảnh: Triển lãm công nghệ đóng tàu, hàng hải và công trình biển

Vừa qua, công ty thành viên IDEMCO trực thuộc tập đoàn IDI đã tham gia Triển lãm công nghệ đóng tàu, hàng hải và công trình biển 2016

Nhìn lại những hình ảnh đẹp trong Triển lãm công nghệ đóng tàu, hàng hải và công trình biển 2016